Wetenschappelijk onderzoek naar aspecten van veroudering

Onderzoek

Binnen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan waarbij de oudere mens centraal staat. 

Wij onderzoeken onder meer het lichamelijk en psychisch functioneren van oudere mensen en de ziekten die op hoge leeftijd voorkomen. Daarbij maken wij gebruik van een aantal cohorten - dat zijn grote groepen van mensen - die wij uitgebreid karakteriseren op een aantal kenmerken van lichamelijk en psychisch functioneren. Daarnaast wordt onderzocht hoe en welke genetische factoren bijdragen aan langlevendheid. 

Het verouderingsonderzoek in het LUMC wordt uitgevoerd door de afdelingen Ouderengeneeskunde en Moleculaire Epidemiologie, in nauwe samenwerking met het Institute Biology Leiden van de Universiteit Leiden.

Leiden Lang Leven Studie

Achtergrond 
In de Leiden Lang Leven Studie nemen 420 families van caucasische afkomst deel. Deze groep bestaat uit 991 langlevende broers en/of zussen, hun kinderen en de partners van hun kinderen. De mannen werden als langlevend beschouwd vanaf 89 jaar en de vrouwen als ze 91 jaar of ouder waren. Families mochten meedoen wanneer er nog minimaal twee langlevende broers en/of zussen in leven waren.

Doel
Een lang en gezond leven is het resultaat van genen, omgevingsfactoren, toeval en de wisselwerking hiertussen. Binnen de families die deelnamen aan de Leiden Lang Leven Studie is er sprake van familiaire langlevendheid. Het doel van de studie was om genetisch bepaalde mechanismen van langlevendheid te achterhalen en hun interactie met de omgeving te onderzoeken. Met behulp van de resultaten kan in de toekomst de gezondheid van mensen zonder familiaire langlevendheid tot op hoge leeftijd verbeterd worden.

Resultaten
De eerste resultaten laten zien dat eerstegraads familieleden van de langlevende broers en/of zussen gemiddeld een 30% lagere sterftekans hebben in vergelijking met mensen uit hetzelfde geboortejaar. Dit overlevingsvoordeel blijft bestaan tot op hoge leeftijd. De kinderen van de langlevende broers/zussen zijn vergeleken met hun levenspartners en hierbij zijn een aantal interessante bevindingen gedaan. Bij de groep kinderen komen minder cardiometabole ziekten voor zoals een hartinfarct, suikerziekte en een hoge bloeddruk, dan bij hun levenspartners.  En de kinderen van de langlevende broers/zussen hebben een gunstiger bloedbeeld met lagere waarden voor glucose, insuline, triglyceriden en schildklierhormoon en een betere insulinesensitiviteit. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marian Beekman, leidenlangleven@lumc.nl

knijpkrachtmeter   buikomvang  am 20121106 17732

 

Onderzoek

Waar werken wij op dit moment aan?

Onderzoek Onderzoek

Medewerkers

Ontmoet de onderzoekers van LLS Studie

Medewerkers Medewerkers

Nieuwsbrieven

Gemist? Lees hier nog eens de nieuwsbrieven na!

Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven